กุมภาพันธ์, 2018

06ก.พ.10:00 PMจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนธันวาคมสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  5.81 ล้านตำแหน่ง
ประมาณการ:  5.95 ล้านตำแหน่ง
ครั้งก่อน: 5.98 ล้านตำแหน่ง