ธันวาคม, 2017

08ธ.ค.8:30 PMค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนพ.ย.สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 0.3%
ครั้งก่อน: 0.0%