กรกฎาคม, 2018

06ก.ค.7:30 PMค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนมิ.ย.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.2%
ประมาณการ: 0.3%
ครั้งก่อน: 0.3%