มิถุนายน, 2018

01มิ.ย.7:30 PMค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนพ.ค.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.3%
ประมาณการ: 0.2%
ครั้งก่อน: 0.1%