เมษายน, 2018

06เม.ษ.7:30 PMค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนมี.ค.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:0.3%
ประมาณการ:0.3%
ครั้งก่อน: 0.1%