มีนาคม, 2018

09มี.ค.8:30 PMค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนก.พ.สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.1%
ประมาณการ: 0.2%
ครั้งก่อน: 0.3%