กุมภาพันธ์, 2018

02ก.พ.8:30 PMค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนนมกราคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.3%
ประมาณการ:  0.2%
ครั้งก่อน: 0.4%