ธันวาคม, 2017

19ธ.ค.8:30 PMการเริ่มสร้างบ้านเดือนพฤศจิกายนสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.30 ล้านยูนิต
ประมาณการ: 1.25 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 1.26 ล้านยูนิต