กุมภาพันธ์, 2018

16ก.พ.8:30 PMการเริ่มสร้างบ้านเดือนมกราคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.33 ล้านยูนิต
ประมาณการ:  1.23 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 1.19 ล้านยูนิต