มกราคม, 2018

18ม.ค.8:30 PMการเริ่มสร้างบ้านเดือนธันวาคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.19 ล้านยูนิต
ประมาณการ:  1.28 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 1.30 ล้านยูนิต