มีนาคม, 2018

16มี.ค.7:30 PMการเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนก.พ.(ล้านยูนิต)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.24
ประมาณการ: 1.29
ครั้งก่อน: 1.33