พฤษภาคม, 2018

16พ.ค.7:30 PMการเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนเม.ย.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.29 ล้านยูนิต
ประมาณการ: 1.32 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 1.34 ล้านยูนิต