เมษายน, 2018

17เม.ษ.7:30 PMการเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนมี.ค.(ล้านยูนิต)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.35
ประมาณการ: 1.33
ครั้งก่อน: 1.32