กุมภาพันธ์, 2018

16ก.พ.8:30 PMการอนุญาตก่อสร้างเดือนมกราคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.40 ล้านยูนิต
ประมาณการ:  1.29 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 1.30 ล้านยูนิต