ธันวาคม, 2017

19ธ.ค.8:30 PMการอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนพฤศจิกายนสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.30 ล้านยูนิต
ประมาณการ: 1.25 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 1.32 ล้านยูนิต