กรกฎาคม, 2018

18ก.ค.7:30 PMการอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนมิ.ย.(ล้านยูนิต)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.27
ประมาณการ: 1.33
ครั้งก่อน: 1.30