มิถุนายน, 2018

19มิ.ย.7:30 PMการอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนพ.ค.(ล้านยูนิต)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.30
ประมาณการ: 1.35
ครั้งก่อน: 1.36