พฤษภาคม, 2018

16พ.ค.7:30 PMการอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนเม.ย.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.35 ล้านยูนิต
ประมาณการ: 1.35 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 1.38 ล้านยูนิต