มีนาคม, 2018

16มี.ค.7:30 PMการอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนก.พ.(ล้านยูนิต)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.30
ประมาณการ: 1.32
ครั้งก่อน: 1.38