มกราคม, 2018

18ม.ค.9:00 AMการลงทุนในใสินทรัพย์ถาวรเดือนธันวาคม (ytd/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  7.2%
ประมาณการ:  7.1%
ครั้งก่อน: 7.2%