มีนาคม, 2018

14มี.ค.9:00 AMการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.พ. (ytd/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 7.9%
ประมาณการ: 7.0%
ครั้งก่อน: 7.2%