กรกฎาคม, 2018

16ก.ค.9:00 AMการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนมิ.ย. (ytd/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 6.0%
ประมาณการ: 6.0%
ครั้งก่อน: 6.1%