มิถุนายน, 2018

14มิ.ย.9:00 AMการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนพ.ค. (ytd/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 6.1%
ประมาณการ: 7.0%
ครั้งก่อน: 7.0%