พฤษภาคม, 2018

15พ.ค.9:00 AMการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนเม.ย. (ytd/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 7.0%
ประมาณการ: 7.4%
ครั้งก่อน: 7.5%