เมษายน, 2018

12เม.ษ.9:00 AMการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนมี.ค. (ytd/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:0.5%
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 0.5%