กรกฎาคม, 2018

17ก.ค.8:15 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.(m/m)สหรัฐ8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.6%
ประมาณการ: 0.5%
ครั้งก่อน: -0.5%