กรกฎาคม, 2018

12ก.ค.4:00 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.(m/m)ยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: -0.9%