มิถุนายน, 2018

15มิ.ย.8:15 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.(m/m)สหรัฐ8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -0.1%
ประมาณการ: 0.2%
ครั้งก่อน: 0.9%