มิถุนายน, 2018

13มิ.ย.4:00 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.(m/m)ยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -0.9%
ประมาณการ: -0.6%
ครั้งก่อน: 0.6%