พฤษภาคม, 2018

16พ.ค.8:15 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.(m/m)สหรัฐ8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.7%
ประมาณการ: 0.6%
ครั้งก่อน: 0.7%