พฤษภาคม, 2018

15พ.ค.4:00 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.(m/m)ยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.5%
ประมาณการ:  0.6%
ครั้งก่อน: -0.9%