พฤษภาคม, 2018

15พ.ค.9:00 AMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.(y/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 7.0%
ประมาณการ: 6.4%
ครั้งก่อน: 6.0%