เมษายน, 2018

12เม.ษ.4:00 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ.(m/m)ยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -0.2%
ประมาณการ: 0.2%
ครั้งก่อน: 0.0%