ธันวาคม, 2017

15ธ.ค.9:15 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนสหรัฐ9:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.2%
ประมาณการ: 0.3%
ครั้งก่อน: 1.2%