มีนาคม, 2018

16มี.ค.8:15 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ.(m/m)สหรัฐ8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.1%
ประมาณการ: 0.3%
ครั้งก่อน: -0.3%