มีนาคม, 2018

14มี.ค.5:00 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.(m/m)ยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.3%
ประมาณการ: 0.3%
ครั้งก่อน: 0.4%