มีนาคม, 2018

14มี.ค.9:00 AMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ.(y/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 7.2%
ประมาณการ: 6.2%
ครั้งก่อน: 6.2%