กุมภาพันธ์, 2018

15ก.พ.9:15 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม (m/m)สหรัฐ9:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  -0.1%
ประมาณการ:  0.2%
ครั้งก่อน: 0.4%