กุมภาพันธ์, 2018

14ก.พ.5:00 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม (m/m)ยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.4%
ประมาณการ:  0.1%
ครั้งก่อน: 1.3%