มกราคม, 2018

17ม.ค.9:15 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม (m/m)สหรัฐ9:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.9%
ประมาณการ:  0.4%
ครั้งก่อน: -0.1%