มกราคม, 2018

11ม.ค.5:00 PMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.0%
ประมาณการ:  0.6%
ครั้งก่อน: 0.4%