กุมภาพันธ์, 2018

14ก.พ.2:00 PMการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินไทย2:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.50%
ประมาณการ:  1.50%
ครั้งก่อน: 1.50%