ธันวาคม, 2017

06ธ.ค.8:15 PMการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนพ.ย.ของ ADPสหรัฐ8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  190,000
ประมาณการ: 189,000
ครั้งก่อน: 235,000