กรกฎาคม, 2018

05ก.ค.7:15 PMการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนมิ.ย. ของ ADPสหรัฐ7:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 177,000
ประมาณการ: 190,000
ครั้งก่อน: 189,000