พฤษภาคม, 2018

30พ.ค.7:15 PMการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนพ.ค. ของ ADPสหรัฐ7:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 178,000
ประมาณการ: 191,000
ครั้งก่อน: 163,000