พฤษภาคม, 2018

02พ.ค.7:15 PMการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนเม.ย. ของ ADPสหรัฐ7:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 204,000
ประมาณการ:200,000
ครั้งก่อน: 241,000