เมษายน, 2018

04เม.ษ.7:15 PMการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนมี.ค. ของ ADPสหรัฐ7:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:241,000
ประมาณการ:208,000
ครั้งก่อน:235,000