มีนาคม, 2018

07มี.ค.8:15 PMการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนก.พ. ของ ADPสหรัฐ8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 235000
ประมาณการ: 199000
ครั้งก่อน: 244000