มกราคม, 2018

31ม.ค.8:15 PMการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนมกราคมของ ADPสหรัฐ8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  234,000  ตำแหน่ง
ประมาณการ:  186,000 ตำแหน่ง
ครั้งก่อน: 242,000 ตำแหน่ง