มกราคม, 2018

04ม.ค.8:15 PMการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนธันวาคมของ ADPสหรัฐ8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  250,000 ตำแหน่ง
ประมาณการ:  191,000 ตำแหน่ง
ครั้งก่อน: 185,000 ตำแหน่ง